Gạch VC8006

160,000₫

Mô tả

Đá bóng kiếng công nghệ mài bóng kim cương
kích thước 80*80
160.000/v
 Gạch VC8006