Lavabo

-10%
 Chậu đặt bàn American Standard WP-0310 Chậu đặt bàn American Standard WP-0310
2,700,000₫ 3,000,000₫
-20%
 Chậu đặt trên bàn Kastello WP – F525.1H hoặc WP – F525.3H Chậu đặt trên bàn Kastello WP – F525.1H hoặc WP – F525.3H
2,920,000₫ 3,650,000₫
-15%
 Chậu Lavabo American Standard VF-0476 Aqualyn Dương Vành Chậu Lavabo American Standard VF-0476 Aqualyn Dương Vành
800,000₫ 945,000₫
-15%
 Chậu Lavabo Treo Tường American Standard Active 0955-WT/0755-WT Chậu Lavabo Treo Tường American Standard Active 0955-WT/0755-WT
2,680,000₫ 3,150,000₫
-35%
 Chậu Rửa Âm Bàn American Standard Ventuno WP-0440 Chậu Rửa Âm Bàn American Standard Ventuno WP-0440
1,430,000₫ 2,200,000₫
-10%
 Chậu Rửa Bán Âm American VF-0320 Signature Chậu Rửa Bán Âm American VF-0320 Signature
1,980,000₫ 2,200,000₫
-10%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American Acacia E WP-F417 Chậu Rửa Đặt Bàn American Acacia E WP-F417
2,610,000₫ 2,900,000₫
-25%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American Ova WP-F608 Oval Chậu Rửa Đặt Bàn American Ova WP-F608 Oval
2,180,000₫ 2,900,000₫
 Chậu Rửa Đặt Bàn American Vallo 0500-WT Chậu Rửa Đặt Bàn American Vallo 0500-WT
1,600,000₫
-15%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American VF-0420 Signature Chậu Rửa Đặt Bàn American VF-0420 Signature
2,170,000₫ 2,550,000₫
-92%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-0618 Signature Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-0618 Signature
255,000₫ 3,000,000₫
-15%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-0628 Signature Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-0628 Signature
2,470,000₫ 2,900,000₫
Hết hàng
 Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F411 Acacia E Supasleek Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F411 Acacia E Supasleek
2,480,000₫
-20%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F412 Acacia E Supasleek Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F412 Acacia E Supasleek
2,640,000₫ 3,300,000₫
-10%
 Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F420 Acacia E Supasleek Chậu Rửa Đặt Bàn American WP-F420 Acacia E Supasleek
3,020,000₫ 3,350,000₫
-10%
 Chậu Rửa Lavabo American Standard WP-F633 Neo Modern Đặt Bàn Chậu Rửa Lavabo American Standard WP-F633 Neo Modern Đặt Bàn
2,250,000₫ 2,500,000₫
-50%
 Combo Lavabo giảm giá lên tới 50% chính hãng Combo Lavabo giảm giá lên tới 50% chính hãng
2,990,000₫ 5,980,000₫
-50%
 COMBO Thiết bị vệ sinh COMBO Thiết bị vệ sinh
9,100,000₫ 18,200,000₫

COMBO Thiết bị vệ sinh

9,100,000₫ 18,200,000₫

-10%
 Lavabo 0950-WT Lavabo 0950-WT
1,980,000₫ 2,200,000₫

Lavabo 0950-WT

1,980,000₫ 2,200,000₫

-20%
 Lavabo American Standard 0953-WT/0712-WT Treo Tường Lavabo American Standard 0953-WT/0712-WT Treo Tường
2,560,000₫ 3,200,000₫
-20%
 Lavabo American Standard VF-0496 Âm Bàn Ovalyn Lavabo American Standard VF-0496 Âm Bàn Ovalyn
760,000₫ 950,000₫
-30%
 Vòi Lavabo American Standard WF-1701 Signature Nóng Lạnh Vòi Lavabo American Standard WF-1701 Signature Nóng Lạnh
2,170,000₫ 3,100,000₫
-20%
 Vòi Lavabo American Standard WF-1702 Signature Thân Cao Vòi Lavabo American Standard WF-1702 Signature Thân Cao
3,200,000₫ 4,000,000₫