Gạch VC6368

160,000₫

Mô tả

Đá bóng kiếng công nghệ mài bóng kim cương

kích thước 60*60

160.000/v

 Gạch VC6368