Gạch lát nền VCK6034 (60) - VCK 8024(80)

160,000₫

Mô tả

Đá bóng kiếng công nghệ mài bóng kim cương
kích thước 80*80
160.000/viên
 Gạch lát nền VCK6034 (60) - VCK 8024(80)