Gạch lát nền 60*60 Ấn Độ AGL - CREMA CHANNEL

SKU: AGL - CREMA CHANNEL - AD
Liên Hệ

Mô tả

Thông tin gạch lát nền 60*60 AGL - CREMA CHANNEL:

  • Mã: AGL - CREMA CHANNEL
  • Kích thước: 60*60 cm
  • Bề mặt: bóng
  • Nhà cung cấp: Nhập khẩu Ấn Độ
  • Gạch PORCELAIN
 Gạch lát nền 60*60  Ấn Độ AGL - CREMA CHANNEL