Gạch gốm tráng men đỏ 40*40
 Gạch gốm tráng men đỏ 40*40