Gạch vân gỗ 20*120 MS-ĐCH201204
 Gạch vân gỗ 20*120 MS-ĐCH201204