Gạch vân gỗ 20*100 201033
 Gạch vân gỗ 20*100 201033