Gardex Bóng Mờ

Liên hệ

Thể hiện bản thân thông qua lớp sơn thanh nhã sau khi sử dụng Gardex Bóng Mờ. Có được vẻ đẹp và độ bền toàn diện chỉ trong một lớp sơn.