Gạch VC8016

160,000₫

Mô tả

Đá bóng kiếng công nghệ mài bóng kim cương
kích thước 60*60
160.000/viên
 Gạch VC8016