30*60 VC39044 Gạch ốp tường thân Mikado ( T=8V=1.44M )

SKU: mi36mb9044
140,000₫

Mô tả

 30*60 VC39044 Gạch ốp tường thân Mikado ( T=8V=1.44M )
 30*60 VC39044 Gạch ốp tường thân Mikado ( T=8V=1.44M )
 30*60 VC39044 Gạch ốp tường thân Mikado ( T=8V=1.44M )